Ben je op vaarvakantie, of zoek je een vaste ligplaats? Monumentale bedrijfsvaartuigen kunnen terecht in de museumhaven. Passanten kunnen het hele seizoen aanleggen op loopafstand van hartje centrum met alle voorzieningen vlakbij.

De Piushaven is geopend voor de recreatievaart van half april tot half september. Het is ook mogelijk om te overwinteren in Tilburg.

Den-Ophef-John-Kormeling

De draaibrug ‘Prinsenhoeven’ wordt in het seizoen dagelijks ieder uur bediend:
• maandag t/m vrijdag 9-18 uur
• zaterdag/zondag en feestdagen 9-17 uur

Brugwachter: 013 – 542 94 40.
Buiten het seizoen wordt de brug uitsluitend op aanvraag bediend voor overwinteraars, vaste liggers en evenementen. Meld uw aankomst minstens 2 dagen vooraf telefonisch aan.

De aansluitende brug ‘Den Ophef’ wordt bediend afhankelijk van de draaibrug:
• voor uitgaand verkeer (vraag): 5 á 10 minuten vóór de draaibrug
• voor inkomend verkeer (aanbod): 5 á 10 minuten ná de draaibrug

Tarief passanten

Het liggeld is € 1,10 per meter per nacht.

Meer informatie op de website van de Piushaven.

Overwinteren

In het voor de passantenhaven gereserveerde gedeelte van de haven zijn voorzieningen om te overwinteren in de Piushaven. Enige voorwaarde is dat u aan boord van het schip woont. Meer informatie of meteen een vergunning aanvragen? Bel 013 – 542 94 40. Geef uw NAW-gegevens door en de naam, lengte en een foto van het schip.

Museumhaven

Voor een ‘museumhavenplaats’ komen uitsluitend monumentale bedrijfsvaartuigen in aanmerking. Bijzondere vaartuigen die niet volledig aan de eisen van de museumhaven voldoen, kunnen een plaats toegewezen krijgen in de toeloop van de Piushaven. Meer informatie of meteen een vergunning aanvragen? Bel 013 – 542 94 40. Geef uw NAW-gegevens door en de naam, lengte en een foto van het schip.

Een speciale schouwcommissie beoordeelt schepen die een ligplaatsvergunning hebben aangevraagd op hun museale waarde. Deze komt het beste tot uitdrukking wanneer een schip in originele staat verkeert en beschikt over alle authentieke details. Ook moeten het schip het maritieme karakter van de haven benadrukken. Concreet betekent dit dat masten, gangboorden, patrijspoorten, tuigwerk, etc. zichtbaar moeten zijn. Verder wordt er gekeken naar de historische binding van het type schip met Tilburg. Tot slot is het een voorwaarde dat de schepen nagenoeg permanent bewoond zijn en minimaal 9 maanden in de Piushaven aanwezig zijn.PiushavenAchtergrondTwitter

De Tilburgse Museumhaven bestaat sinds augustus 2002. De eerste 2 historische vrachtschepen kregen op dat moment hun ligplaats in de Piushaven. Inmiddels telt de collectie een vijftiental voormalige binnenvaartschepen van circa 100 jaar oud. De schepen zijn in particulier bezit en worden in de meeste gevallen gebruikt voor bewoning. De collectie omvat zeil-, sleep- en motorvrachtschepen en 1 sleepboot. Het oudste schip is de opgeboeide bol ‘Trouwe Hulp’ uit 1902..

Met de aanwezigheid van de schepen van toen, herleeft de geschiedenis van de Piushaven. Een oude ziel, te midden van alle nieuwe ontwikkelingen die het hergebruik van de Tilburgse stadshaven en haar omgeving met zich meebrengt.

Powered by themekiller.com