Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en klanten zich respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen. Onze huisregels voor op de kade, steigers en boot zijn daar op gebaseerd:

 1. Gooi afval nooit overboord, maar in de vuilnisbakken.
 2. Bezorg geen overlast bij de steiger of op het water. Laat voorbijgangers met rust.
 3. Gedraag je niet provocerend of aanstootgevend, kleed je correct.
 4. Eten en drinken mag zelf worden meegebracht. Het is goed scheepsgebruik om de bemanning iets aan te bieden. Let op: alcoholische dranken staan wij toe, maar dronkenschap en overmatig drankgebruik niet.
 5. Wildplassen is verboden, overleg bij hoge nood met de schipper.
 6. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te zijn bij vertrek of tijdens de vaart. Het is niet toegestaan om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 7. Vandalisme, geweld, discriminatie en intimidatie is ongewenst gedrag.
 8. Schade toegebracht aan schepen, medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.
 9. Aanwijzingen van onze medewerkers moeten stipt en zonder uitstel opgevolgd worden.
 10. Onze medewerkers zijn gerechtigd gasten die bovenstaande huisregels niet naleven, te waarschuwen en verwijderen uit de boot.
 11. Als aanwijzingen niet opgevolgd worden, hebben onze medewerkers het recht om de vaart af te breken, zonder dat de klant recht heeft op restitutie of compensatie.
 12. De toegang tot de schepen kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, als dat door medewerkers van Stichting Tilburg AHOI noodzakelijk wordt geacht. Bijvoorbeeld door capaciteit, veiligheid, openbare orde of dreigend ontstaan van schade en hinder.

 

Hartelijk dank voor je medewerking!   ⚓️

Powered by themekiller.com