Stichting Tilburg AHOI

Piushaven Tilburg

Website: www.tilburgahoi.nl
E-mail:   info@tilburgahoi.nl

Volg ons:

Aanmelden Piushaven Tips

 

06 – 2551 5556  (10 – 17 uur)

 

Postadres
Middenhofstraat 4
5045 JK Tilburg

KvK: 83094792
ING: NL93 INGB 0008 4377 34
BTW-nummer: NL862724430B01

Bestuur
Voorzitter: Rowan Saint
Vice-voorzitter: Jan van de Lest
Secretaris: Elly van de Wouw
Penningmeester: Cas Hamburg
Bestuursleden: Pieter van Breugel, Marc Emmen, Yvonne Slotboom van Vroonhoven
Raad van Toezicht: Dick Janssen, Paul Gerritse, Wil Versteijnen, Caroline Docters van Leeuwen

 

Doelstelling

De stichting Tilburg AHOI is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft ten doel:

  • het publiek kennis te laten maken met de Piushaven en het Wilhelminakanaal en zoveel mogelijk mensen van het Tilburgse water te laten genieten
  • het uitdragen van de kennis over de geschiedenis van binnenscheepvaart, de Piushaven en het kanaal
  • het op de kaart zetten van de Piushaven in nautisch en historisch opzicht
  • een ambassadeur te zijn voor de Piushaven

2. De stichting wil dit bereiken door:

  • het organiseren van groepsvaarten in de Piushaven, het toeloopkanaal en het Wilhelminakanaal
  • het organiseren van evenementen en activiteiten op en om het water
  • het intern opleiden en laten certificeren van schippers

 

Beleid

Het komt er in de praktijk op neer dat Stichting Tilburg AHOI is opgericht voor het creëren van vaarmogelijkheden voor de Tilburgse bevolking en voor andere bezoekers. De diverse vaarmogelijkheden die AHOI biedt, passen in het streven van de gemeente Tilburg naar kleinschalige recreatie op het water en geven invulling aan de wens van veel inwoners om meer te genieten van het Tilburgse water.

Stichting Tilburg AHOI werkt samen met uiteenlopende partners voor vaartochten waarvoor mensen individueel kunnen boeken. Hierdoor worden telkens nieuwe groepen mensen bereikt en hebben mensen die niet direct een hele boot kunnen afhuren tóch de mogelijkheid om te varen. Deze vaarten zijn niet altijd vol bezet en geven soms verlies, maar ze leveren publiciteit en ook weer nieuwe groepsvaarten op.

Stichting Tilburg AHOI heeft ook een sociale paragraaf: Jaarlijks verzorgt zij een tiental vaarten voor groepen met geen of weinig budget. Deze groepen kunnen met 50% korting varen, indien nodig nog minder. Ook kunnen niet-commerciële, ideële of culturele partijen met weinig budget tot 50% korting krijgen bij de inzet van onze vloot en ons materieel. Daarnaast kunnen actieve vrijwilligers een vaart boeken met 50% korting.

Voor de groepsvaarten wordt een normaal tarief berekend. Een deel van deze opbrengst dekt de tekorten van de hierboven beschreven goede doelen.

Tevens wordt vanuit deze stichting incidenteel het organiseren van een groot havenfeest ter hand genomen. Zoals de havenfeesten MariVin in het verleden, en het havenfeest Piushaven Ahoi in 2014, tijdens Open Monumentendag.

Bij het organiseren van een evenement vraagt Tilburg AHOI bedrijven, fondsen, particulieren en gemeente om een bijdrage in geld of in natura.

Privacy

Van onze klanten en contacten registreren we enkel de gegevens die nodig zijn. Hoe we dat doen en hoe lang we gegevens bewaren, leest u in ons privacy statement.

Nieuwsbrief

Alle relaties alsmede de vrijwilligers ontvangen de online nieuwsbrieven. Deze komt maximaal 1x per maand uit in het vaarseizoen en bevat tips over leuke evenementen en activiteiten die in de Piushaven plaatsvinden. Zowel onze eigen activiteiten als die van andere partijen.

Internet

Op de website www.tilburgahoi.nl staat de informatie over de vaartochten met Tilburg AHOI overzichtelijk bij elkaar. Op Facebook en Twitter probeert de stichting zo veel mogelijk berichten te plaatsen die gerelateerd zijn aan de Piushaven en het varen op de Tilburgse wateren.

Duurzaamheid

Stichting Tilburg AHOI hecht er waarde aan om zorg te dragen voor duurzaamheid. Zo gebruiken we duurzame dieselolie voor de Tilia, en varen met 2 fluisterboten.

Beloningsbeleid

Alle werk dat door de vrijwilligers verricht wordt, is vrijwilligerswerk. Als de financiën het toelaten wordt aan het eind van het jaar besloten of er een vrijwilligersvergoeding kan worden uitbetaald, uitsluitend aan vrijwilligers die structurele taken verrichten. Het bestuurswerk is vanzelfsprekend vrijwilligerswerk zonder enige vergoeding.

Om alle actieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, organiseert Stichting Tilburg AHOI jaarlijks een vrijwilligersfeest. Daarnaast kunnen actieve vrijwilligers materialen lenen en krijgen zij 50% korting op een vaartocht met familie of vrienden.

Stichting Tilburg AHOI werkt met betaalde schippers. De schippers zijn in het bezit van de benodigde certificaten zodat optimale veiligheid wordt gewaarborgd.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Powered by themekiller.com